Verhaal

Het uniform van Reserve-eerste luitenant A.M. Kaajan (voormalig tandarts in Hoogeveen)

Het uniform van Reserve-eerste luitenant A.M. Kaajan (voormalig tandarts in Hoogeveen)

uniform A.M. Kaajan
 
                            Het uniform van dhr. A.M. Kaajan (in bezit van de Verhalenwerf)

Oproep voor de dienstplicht

Arie Mello Kaajan, geboren 29 november 1907, wordt op 4 oktober 1926 ingelijfd als gewoon dienstplichtige van de lichting 1927 uit de gemeente Utrecht bij het 16e Regiment Infanterie onder nummer 220, “is bestemd voor de opleiding tot officier” en hij doorloopt de rangen tot hij met groot verlof gaat op 2 oktober 1927. Hij wordt benoemd en aangesteld als Reserve-tweede luitenant bij het 21e Regiment Infanterie bij Koninklijk Besluit op 27 december 1927.

Vervolgens bijna ieder jaar (!) op herhaling: 6-26 augustus 1928; 5-25 augustus 1929; 7-13 april 1930; 14-20 september 1931. Aangesteld als Reserve-eerste luitenant bij het 21e Regiment Infanterie , K.B. 1 december 1931, miv van 1 januari 1932. Op herhaling: 4-24 september 1933; 16-22 juli 1934; 5-11 augustus 1935; 30 juli-23 augustus 1936; 4-10 oktober 1937; 10-16 oktober 1938. Mobilisatie opkomst:  29 augustus 1939 en na de oorlogsdagen in mei 1940 Groot verlof op 25 mei 1940.

Op 25 september 1948 wordt hij opnieuw opgeroepen met als bestemming Hoofdkwartier Adjudant-Generaal in Indonesië, te Batavia. Hij dient een verzoekschrift in om hiervan verschoond te worden, dat heb ik helaas niet, maar het wordt gehonoreerd want hij mag in Nederland blijven. Het verzoek zal zijn gehonoreerd omdat hij nog maar 3 jaar werkt in de praktijk in Hoogeveen. Misschien dat het lot van tandarts Schipper (en zijn weduwe met jonge kinderen), zijn voorganger, meegewogen is.

Reserve-officier tandarts der tweede klasse

Benoemd en aangesteld op 1 November 1948 tot Reserve-officier tandarts der tweede klasse bij het dienstvak van de geneeskundige dienst en meteen eervol ontslagen.
Benoemd tot Reserve-officier etc. der eerste klasse op 1 januari 1949 en terug (dat is een ambtelijke term) bij het Tandheelkundig Centrum, Militair Hospitaal Assen op 17 januari 1949. Enkele jaren zijn waarnemers in de praktijk werkzaam.

Over in onderhoud (het staat er echt) bij het Garnizoensdetachement Assen per 1 oktober 1949. Benoemd en aangesteld tot Reserve-dirigerend officier tandarts met de rang van majoor op 1 november 1949. Groot verlof op 1 januari 1950. Terug bij Garnizoensdetachement Groningen, Stafdetachement 4e Militair gewest miv 2 mei 1950 en met groot verlof op 4 november 1950. Eindelijk op 1 mei 1953 eervol ontslag uit de militaire dienst, hij is dan ruim 45 jaar oud.

Het jasje heeft twee sterren en past dus bij de benoeming van 27 december 1927 met toevoeging van de tweede ster op 1 januari 1932. Grappig is dat de mouwen disproportioneel lang zijn en dat klopt: evenals bij mij was zijn spanwijdte langer dan zijn lengte.

Mobilisatie

Ik weet niet hoeveel tijd daadwerkelijk bij het regiment werd doorgebracht tijdens de mobilisatie van 1939, weet wel dat hij ook nog doorwerkte als tandarts in Utrecht (’s avonds?). Hij was meen ik gelegerd in Woudenberg en werkte als officier bij de verbindingstroepen. Dat betekende dus voor zover ik weet aanleg en onderhoud van de veldtelefoons en transport per fiets/motor van documenten en orders. Volgens overlevering heeft hij niet actief meegevochten, is uiteraard wel krijgsgevangene geweest na de capitulatie en kwam na een periode van enkele dagen van onzekerheid voor de familie uiteindelijk weer terug in Utrecht.

Overname tandartspraktijk van weduwe Schipper

In 1943 moest hij onderduiken om aan tewerkstelling in Duitsland te ontkomen. Dat was bij de schoonouders in Zuidlaren en later met hen in een vakantiehuisje in Anloo.
Via via zal hij hebben gehoord van het fusilleren van tandarts H. Schipper bij de Woeste Hoeve en op 27 augustus 1945 neemt hij de praktijk over van de weduwe Schipper. Haar jongste kind, ook Herman geheten, is dan notabene op 15 augustus geboren!

J.Ph.G. (Hans) Kaajan (zoon van A.M. Kaajan en A.A.A. Kaajan-van der Laan)

Deventer

 

IMG_0484

Luitenant A.M. Kaajan links op de foto in het betreffende uniform

                        

                          

IMG_0485

Luitenant A.M. Kaajan links op deze foto, waarschijnlijk gemaakt als jurylid bij een wandeltocht in 1938.


hoofdstraat1956

Het tweede huis van links is het voormalige woonhuis en tandartspraktijk van dhr. A.M. Kaajan.


Diana0001

Het markante beeld van Diana (Godin van de jacht), dit beeld stond naast het huis van de familie Kaajan.

Alle rechten voorbehouden
Hans van der Veen

Hopman Kaajan

Hopman Kaajan was naast militair en tandarts ook padvinder. 
Hij was onder meer groepleider van de Van Beeck Calkoengroep in Utrecht, en eind jaren '30 Assistent Districtleider (A.D.C.) verkenners in het districht Utrecht. 
Hopman Kaajan was nauw betrokken bij de oprichting in 1932 van de Heideparkgroep dat op initiatief van ds Willem ten Boom in Hilversum is opgericht. De eerste leider van die groep, Gé Verheul, heeft het Spel van Verkennen van Kaajan overgenomen. 
Of Kaajan na zijn verhuizing naar Hoogeveen nog bij het padvinderswerk betrokken was, is mij niet bekend.