Over ons

In de Verhalenwerf werken Hoogeveners samen aan verhalen over het heden en verleden van Hoogeveen, zodat deze bewaard blijven voor de toekomst. Dat doen we op verschillende manieren. Deze website heb je al gevonden. Hoe je hier gebruik van maakt lees je hieronder.

Naast de website is er een actieve ontmoetingsplek in Bibliotheek Hoogeveen. Hier wordt het verhaal van Hoogeveen vertelt in tentoonstellingen aan de hand van verhalen, foto’s en topstukken uit de collectie. In de tentoonstelling en wisselexpositie vindt je de verhalen van deze website opnieuw terug, passend bij elk thema.

De bibliotheek heeft de erfgoedcollectie van de gemeente in beheer.

Kom gerust ook eens in de Verhalenwerf kijken, gevestigd in de bibliotheek Hoogeveen.

Gebruiksvoorwaarden website 

Iedereen is welkom om een bijdrage te leveren aan de website, door het vertellen van een verhaal of door te reageren op verhalen. Zo houden we de geschiedenis levend. 

Hier zijn wel enkele regels aan verbonden. 

1. Voor het plaatsen of aanpassen van je verhalen op Verhalenwerf.nl kun je je aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord. De naam waarmee je bent aangemeld (voor- en achternaam) wordt onder de titel van je verhaal geplaatst. 

2. Door zelf een verhaal te plaatsen verklaar je je akkoord met eventueel gebruik van je verhaal voor projecten in overeenstemming met de missie.

3. Content mag nooit beledigend, discriminerend of nodeloos kwetsend zijn.

4. Content mag nooit scheldwoorden of obscene taal bevatten.

5. Content mag geen reclame-uitingen, links naar illegale zaken, vertrouwelijke informatie of privé-gegevens van derden bevatten.

6. Wanneer je een bijdrage levert, sta je ervoor in dat je de rechten hebt om deze bijdrage openbaar te maken en dat je daarmee dus geen inbreuk pleegt op eigendomsrechten van derden. Ga daarom zorgvuldig om met wat je plaatst. Zorg ervoor dat jouw bijdrage geen rechten van anderen schendt en dat je in alle gevallen een juiste vermelding van bronnen, verwijzingen en rechthebbenden aanbrengt in de bijdragen die je levert.

7. Met het plaatsen van een reactie gaat de gebruiker akkoord met de spelregels. De redactie van Verhalenwerf.nl heeft het recht om bijdragen van de schrijvers/ correspondenten aan te passen of te verwijderen indien deze wat kwaliteit of relevantie betreft niet passen of anderszins in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden. De redactie kan een bijdrage aanvullen, verbeteren of verrijken. Indien een wezenlijke aanpassing plaatsvindt, dit ter beoordeling van de redactie, zal de schrijver/ correspondent, mits er een e-mailadres is geleverd, voorafgaand aan openbaarmaking worden geïnformeerd. Hij/zij kan dan besluiten de bijdrage te handhaven of in te trekken. Indien een bijdrage een inbreuk maakt op rechten en/of de privacy van derden, zal de redactie van Verhalenwerf.nl deze direct aanpassen of verwijderen.

8. Wil je alles weten over je privacy? Ga dan naar: Privacy verklaring

 

Alle rechten voorbehouden