Verhaal

De Zoare Paol

Bij het thema “Liefde in Hoogeveen” hangt De Zoare Paol. Dit is een litho van kunstenaar Valantijn Bing. Op de achterzijde staat de volgende tekst:

zoare_poal

“De hier gegevene voorstelling is een volksgebruik, zoo wel in de Provincie Drenthe als in de Provincie Noord-Holland en op de noordelijk gelegene eilanden aanwezig. Wanneer eene jonge dochter eenigen tijd met een jonkman heeft verkeerd en later het voorgenome huwelijk afraakt, en de jonkman met een ander meisje in den echt zal treden, wordt door de jongelingen van het dorp, van eenen ouden vermolmden boomstam (Zoare Paol) een pop op gedrochtelijke wijze samengesteld en den Zondagmorgen van de eerste huwelijksafkondiging door hen allen aan huis van het meisje gebragt.

Voor het brengen van dezen gedrochtelijken plaatsvervanger van haren vroegeren minnaar, moet nu het meisje nog welstaanshalve haren dank betuigen, en de begeleiders bovendien voor hun spottende medelijden op jenever en brandewijn onthalen.

Op deze wijze geschiedt dit in de Provincie Drenthe en aangrenzende streken, terwijl in de Provincie Noord-Holland de pop van stroo is gemaakt en aldaar een Dor genoemd wordt; zij wordt heimelijk op het erf gebragt, en buiten de woning aan eenen boom of aan een hek vastgemaakt”

Alle rechten voorbehouden