Verhaal

De gemeentelijke herindeling wordt doorgevoerd (1998)

De plaats Hoogeveen heeft als centrum van de gemeente Hoogeveen al voor de Tweede Wereldoorlog gekeken naar het grondgebied van de buren. Al in november 1940 was er een actie van inwoners van De Weide, die geen deel wilden uitmaken van deze gemeente.

In de jaren vijftig wilde men naar het noorden uitbreiden, maar dan haalde Hoogeveen het 'probleem' van zondagsport binnen de gemeente. Sportverenigingen die op zondag aan sport deden hadden in het Spaarbankbos, gemeente Ruinen, hun sportaccommodaties want in Hoogeveen was sport op zondag verboden. Het plan ketste derhalve af. In de zeventiger jaren werd deze aansluiting alsnog voltrokken en verscheen er een moderne woonwijk.

Uiteindelijk werd er met ingang van 1 januari 1998 een nog veel ingrijpender proces afgerond. Vanaf die datum was er opnieuw een deel van de voormalige gemeente Zuidwolde aangesloten, maar vielen ook delen van de gemeenten Ruinen, Beilen en Oosterhesselen onder de nieuwe gemeente Hoogeveen.

In velerlei opzicht is het begrip "Hoogeveen" hiermee totaal veranderd. Veen-Drenthe fuseerde met Zand-Drenthe. Dat betekent dat de geschiedenis van Hoogeveen herzien moet worden, omdat nu ook de geschiedenis van het Zand-Drenthe meegenomen moet worden in de geschiedenis van de gemeente Hoogeveen.

Dat betekent de beschrijving van een geschiedenis die teruggaat tot prehistorische tijden. Veel van de oudere beeldvorming van de gemeente Hoogeveen geldt alleen nog voor de hoofdplaats en de daarbijbehorende veendorpen.

vorige 

Geen reacties

Reactie toevoegen