Verhaal

Voedselbank

In de tweede helft van de vorige eeuw was armenzorg primair een overheidstaak. De eerste Voedselbank is van 2002.

voeselbank_080917_door_Jan_Penninkhof (11).jpg

In 2016 waren 135.000 Nederlanders afhankelijk van de Voedselbank, in Hoogeveen 110 gezinnen. De Voedselbank in Hoogeveen drijft op 60 vrijwilligers: screeners, de transportploeg, inpakkers. Op vrijdagmorgen vullen de vrijwilligers de dozen (foto). ‘s Middags halen de cliënten de dozen op.

De toelatingsnormen zijn streng. Een gezin van vier personen, dat maandelijks maximaal €440 vrij te besteden heeft, komt in aanmerking. Voor een alleenstaande is dit € 200.

Tot het midden van de twintigste eeuw was armenzorg vooral een particuliere zaak, denk o.a. aan de diaconale zorg (kerken). Toen werd het een overheidstaak. Na 2000 is er een terugtrekkende overheid en wordt een zwaarder beroep gedaan op ieders zelfredzaamheid. In dit gat zijn o.a. de Voedselbanken gestapt.

Feiten en cijfers
In 2002 startte In Nederland de eerste Voedselbank. Hoogeveen kent sinds 2005 een Voedselbank. 5% van het verspilde voedsel gaat naar de Voedselbanken.

1810 Realisatie Armenwerkhuis met geld Lodewijk-Napoleon
1852-1865 10 % Hoogeveen leefde van de bedeling
1901 Woningwet
1912 Armenwet
1965 Algemene Bijstandswet