Verhaal

Secondary Modern School Minstrels | 1965 – 1970

Opgetekend door Bert Nijmeijer

thumbnailAC6BKIQ8.jpg

Secondary Modern School Minstrels was een Hoogeveense schoolband van ULO Park Dwingeland. Gedeeltelijk is de band letterlijk ‘het jongere broertje’ van de Modern School Minstrels. Tijdens de voorbereiding van een schoolavond werd gevraagd wie iets wilde doen. Misschien muziek maken? Er waren drie leerlingen die aan muziek deden en zo ontstond het trio bestaande uit Bert Nijmeijer, Jan David Warta en Willem Dorgelo.

 Ze oefenden na schooltijd, maar ook wel tijdens vrije uren in lege leslokalen. Het repertoire bestond uit folk en bluegrass. Al snel werden de jongens gevraagd om op andere gelegenheden te spelen. In allerlei zalen, onder andere in De Tamboer, één keer met Willem Ruis en Saskia & Serge. Ze speelden ook in de kerk en dan voornamelijk gospel.

 Secondary Modern School Minstrels heeft diverse prijzen gewonnen, zoals de tweede prijs tijdens een talentenjacht in Emmen en een vierde prijs in Zwolle. De band werd gespot als ‘veelbelovend’ en kreeg een contract aangeboden. Maar de jongens vonden hun school belangrijker en hebben het contract niet aangenomen. De muziek was en bleef een hobby.

De groep heeft geluidsopnamen, recensies, affiches, het platencontract waaruit dus geen plaat gekomen is, ev. gitaren in bruikleen, foto's.

 

Media