Max Lopulisa

Oudbewoner van de Molukse wijk Venesluis.