Verhaal

Lotgevallen van een koe-reis

Hoe een zieke koe spoorde per tram en trein.

Een mooi krantenartikel uit 1905 over de eerste koe uit Zweeloo, die met de tram en trein werd vervoerd.

Nieuwsblad van het Noorden 18 februari 1905

Deze koe was besmet met tuberculose. Volgens het artikel werd hij overgenomen door het rijk. Zou dat betekenen dat de eigenaar een schadeloosstelling zou ontvangen? Het is mij niet duidelijk.  In ieder geval moest hij worden getransporteerd naar Rotterdam. In Hoogeveen weigert de spoorwegdirectie de koe te vervoeren. Dus gaat de koe per tram weer terug naar Zweeloo. Daar wordt de burgemeester ingeschakeld. Deze neemt “per draad” (telegrafie) contact op met de directeur generaal van landbouw. Deze meldt dat zijne excellentie de minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid geen bezwaar heeft tegen het vervoeren van een zieke koe. De koe wordt voor de tweede maal in de tram gezet richting Hoogeveen.

Hoe het verhaal afloopt weet de krant niet te melden. Wel kunnen we opmaken uit dit stuk dat een enkeltje Rotterdam met de trein, voor een koe F 37,75 kostte. Voor die tijd een heel bedrag.

De vraag blijft waarom een zieke koe naar Rotterdam moest worden vervoerd en niet kon worden afgemaakt door de plaatselijke slachter.

Media